Türk Alman Merkezi Kreş - tam Kita

Eğitim Felsefemiz

tam Okulları Bütünsel Eğitim Felsefesi

Anaokulu: Oyun Temelli Eğitim Programı. İlkokul: Keşfederek-Yaşayarak Öğrenme. Ortaokul: Araştırma-Proje Tabanlı Öğrenme. Lise: Kariyer Planlama-Uygulama Öğrenme.

Çocuklarımızı Anaokulundan itibaren okulumuzda yetiştirdiğimiz için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında çocuklarımız İlkokul 3. sınıfa yeni geçmiştir. Bütünsel eğitim programımız çocuklarımız büyüdükçe devreye girecektir. Üç yaştan itibaren ağırlıklı Almanca ve İngilizce yabancı dil programı uygulanmaktadır.

Anaokulu
Felsefemiz

Oyun Temelli Eğitim Modeli

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan tam Anaokulu’nda Oyun Temelli Eğitim Modeli uygulanmaktadır.

Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

Kültürel Tarihsel Kuramı: Kültürün, dolayısıyla sosyal bağlamın çocuğun gelişimindeki önemine ve aynı zamanda çocuğun kendi bireysel geçmişinin de tüm gelişim alanlarını şekillendirdiğine işaret etmektedir. Vygotsky’e göre sosyal bağlam ne ve nasıl düşündüğümüz üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bilişsel süreci şekillendiren ve gelişimsel sürecin de bir parçası olan sosyal bağlam bütün sosyal çevreyi kapsar, yani çocuğun çevresinde olan, kültür tarafından direkt veya dolaylı olarak etkilenen her şeydir.

İlkokul
Felsefemiz

Keşfederek-Yaşayarak Öğrenme

tam Anaokulu’nda Oyun Temelli Eğitim Modeli ile başlayıp ilkokulda Keşfederek –Yaşayarak Öğrenme Programıyla devam etmekteyiz. MEB müfredatına uygun olarak 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda atölye çalışmalarıyla zenginleştirilmiş bir müfredat hazırlanmıştır.

Dünya vatandaşı olma bilinciyle; çift dilli atölyeler (Almanca-Türkçe) ile zenginleştirilmiş, botanik-bahçe etkinlikleri ile doğa sevgisi aşılayan, kodlama eğitimi ile 21. yy kazanımlarını barındıran, üreten ve mutlu bireyler yetiştirmek asıl hedefimizdir.

Yurtdışı Eğitim
Felsefemiz

dtzBerlin Eğitim Kurumları danışmanlık hizmetleri kapsamında gerçekleşmektedir. dtzBerlin (Deutsch Türkisches Zentrum – Alman Türk Merkezi), eğitim programları ve teknoloji uygulamaları ile Özel İncek tam Anaokulu’nu destekleyecektir. Öğrenciye, veliye ve öğretmene yönelik AB projeleri, Erasmus+ programı ve Berlin’de öğrenci-veli yaz kampları düzenleyecek, kurum içi eğitim faaliyetleri yürütecektir. Bu sayede, gerek öğrencilerin gerekse eğitmenlerin yurt dışı bilgi ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca dtzBerlin, öğrencilerimizin Abitur’a / IB (Alman-İngiliz Lise Diploması) yönelik tüm çalışmalarını koordine edip sonuca ulaştıracaktır.

Sitemizde bazı çerezler web site  ziyaret istatistikleri amaçlı anonim olarak işlenmektedir. Detaylı bilgi için KVKK metnini inceleyebilirsiniz.