Türk Alman Merkezi Kreş - tam Kita

Eğitim Modelimiz

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan tam Çocuk Gündüz Bakımevinde “Oyun Temelli Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış oyunlarla öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Oyun Temelli Eğitim Modeli ile Waldorf Eğitim yaklaşımından faydalanarak çocukların akılla, kalple ve ellerini kullanarak ve keşfederek öğrendiklerine inanıyoruz. Doğa içerisinde bulunan okumuzda çocukların doğayı özgürce keşfetmelerini ve hayal güçlerini besleyen etkinliklerle onların gelişimlerine destek veriyoruz. Ayrıca birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle öğrencilerimizle birlikte minik projeler yaratıyor ve onların farklı bakış açılarını geliştirmelerini ve koordineli çalışma becerilerini destekliyoruz. Öğrencilerimizin yaşam becerilerini ve öz düzenleme becerilerinin gelişmesine önem gösteriyor, bağımsız çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Farklı ders ve etkinliklerle her bir öğrencimizin ilgi ve yetenek alanlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Böylece öğrencilerimizin sosyal, başarılı ve bağımsız bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Robotik Kodlama ve Algoritmik Düşünce

Robotik kodlama dersi ve algoritmik düşünce etkinlikleri ile çocukların kendi oyunlarını tasarlama, üç boyutlu düşünme becerilerine katkı sağlarken onların şekil ve uzay algısının oluşmasına ince motor kaslarının ve hayal gücünün gelişmesine yardımcı olur.

Matematik Etkinlikleri

Matematik etkinlikleri ile öğrencilerin akıl yürüterek evresini tanıma ve adlandırmasını sağlarken problem çözme, analitik düşünme, gözlem yapma, grafik oluşturma, örüntü kurma, ölçme becerilerini de bilişsel olarak desteklemektedir.

Almanca ve İngilizce ile Güçlendirilmiş Dil Eğitimi

Haftasının üç günü okulumuzda bulunan öğretmenimiz her daim öğrencilerle zaman geçirerek onlarla Almanca ve İngilizce konuşarak onların dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Fen-Doğa Çalışmaları

Alman Orman okullarının eğitim modellerinde çocuklar doğa ile iç içedir ve doğada öğrenir. Okulumuzda bu model benimsenerek içinde bulunduğumuz ağaçlık alanlarda sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıp; doğadaki değişimleri çocuklarımızla birlikte gözlemliyor, topladığımız doğal materyallerde yaratıcı çalışmalar yapıyor, kümes hayvanlarını besliyoruz.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri doğru ve akıcı Türkçe öğrenmelerine büyük önem gösteriyoruz. Bu etkinliklerde onların yeni sözcükler öğrenerek sözcük dağarcıklarının geliştirimlerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmelerini sağlayıcı etkinlik planlamaları yapıyor ve onlarla çok sık kitap paylaşımları yapıyoruz. Kitap okuma ve paylaşımı model alınarak öğretilen bir davranış olduğundan kitap sevgisini çocuklarımıza aşılamayı hedefliyoruz.

Mutfak Etkinlikleri

Mutfak etkinlikleri hem çocukların yaşam becerilerinde bağımsız olmalarını saplarken hem de yaratıcılıklarını geliştirir ve ayrıca onların ince motor gelişimine büyük katkı sağlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırır, onların hazır bulunuşluk düzeylerini artırır ve kas gelişimini güçlendirir. Bu çalışmalar ile çocukların özgüvenlerini artırır ve düşünme becerilerinde gelişimi bakımından önemlidir.

Görsel Sanatlar

Okul öncesi dönemde sanat çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, duygularını, düşüncelerini kendi yaratıcılıklarını kullanarak ifade edebilme yeteneği kazandırır. Kendi iç dünyasını kağıda resmeden çocuklarda sanat eğitimi onların üzerinde olumlu bir iyileştirme, bakış açısını genişletme ve sanat algısını geliştirme süreci sağlar. Bu dönemde sanat duygu ve zevk eğitimi, estetik bakış açısı, anlatım biçiminde duyarlılık, kişiyi özgürleştirme ve bunu ifade ederken özgünleştirme becerileri sağlar.

Müzik ve Orff

Müzik eğitimi çocukların ruhsal, sosyal ve zekâ gelişiminde pozitif rol oynar. Müzik yoluyla çocuklara iyiyi, doğruyu ve güzeli kavratır, dil gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca müzik diğer arkadaşlarıyla birlikte grup çalışmaları yaparak onların sosyalleşmesini ve kendini özgün bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. Müzik çocukların yaratıcı zekâ ve entelektüel bakış açılarını geliştirir.


Ritim ve orff çalışmaları ise çocuk üzerinde zamanlama duygusu, konsantrasyon sürecinin artması, hafızasının gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, gibi birçok önemli gelişimine destek olur.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama çocukların gruplar arası etkileşim halinde olma, kendini ifade etme, iletişimi başlatma ve sürdürme, en önemlisi de dinleme becerilerini kazanmasına yardımcı olmakta; kısacası kendi dil potansiyellerini ortaya çıkarmada güdüleyici bir rol üstlenmektedir.

Yüzme

Okul öncesi dönemde yüzme egzersizleri çocukların kaslarını güçlendirir, vücut koordinasyonun gelişimine katkı sağlar. Yüzme egzersizlerinin iskelet kaslarını, vücut yapısını ve kalp kaslarını güçlendirici özelliği vardır. Yüzme sporu esneklik gerektirdiği için küçük yaşlarda başlanması uygundur. Yüzme çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra, özgüven kazanmalarına da fayda sağlamaktadır.

Sitemizde bazı çerezler web site  ziyaret istatistikleri amaçlı anonim olarak işlenmektedir. Detaylı bilgi için KVKK metnini inceleyebilirsiniz.